UNSEEN photo fair 2016 // II

Ooit studeerde ik Literatuurwetenschap. Hierin bestudeer je de wereld door middel van literatuur. Literatuur is eigenlijk de microkosmos of bril waarmee je de wereld bekijkt. Het gaat dus veel verder dan bijvoorbeeld weten vanuit welk perspectief een verhaal is geschreven. Een roman vertelt je iets over de context waarin deze werd geschreven, het is een geschiedkundig document, reflectie van de Zeitgeist en beantwoordt vragen over maatschappij, politiek en identiteit. Vooral dat laatste vond (en vind) ik interessant. Want wat is identiteit? Wikipedia zegt het volgende: “Identiteit is de eenheid van wezen, volkomen overeenstemming en persoonsgelijkheid. Het beeld dat iemand van zichzelf heeft wordt zelfbeeld of zelfconcept genoemd. Er zijn bovendien verschillende soorten van het begrip identiteit te onderscheiden, zoals persoonlijke, genetische, sociale, culturele en nationale identiteit.” Deze fascinatie voor identiteit dat zoveel gezichten kent resulteerde uiteindelijk in mijn afstudeerscriptie waarin ik het begrip bestudeerde in werk van de Zuid-Afrikaanse auteur J.M. Coetzee. Om zijn romans te analyseren gebruikte ik de psychoanalyse die een bewonderenswaardige poging doet ‘identiteit’ te duiden. Na de literatuur kwam de cultuur. Ik begon aan een research master Cultuuranalyse die verderging dan literatuur en ook film, theater, fotografie etc. bestudeerde. Met andere woorden alles wat deel uitmaakt van ‘cultuur’. Niet heel […]

Centenarians

I have said it before, but I have trouble with having a strong opinion about something. Just because I think subjectivity is at the root of everything and the world is just a stage on which you perform a role. If you’re a dramatic person all you will see is emotion, if you’re very analytical all you will notice is the logic behind things. Things are not about things, they are about the people who see them (and beauty is in the eye of the beholder). Truth is not about truth, it’s personal. So all we do is organize things and come up with our own personal stories. The interesting part is the part where the stories meet, where there is some sort of common ground. Today at Trendacademy one of the teachers said trendwatching is all about organizing. The story comes when you connect the dots. And then still, it’s your personal story because you’re doing the organizing. I think that’s very intriguing. In my search for suitable images for this week’s assignment with the theme ‘ageing population‘ these photo’s by Karsten Thormaelen caught my eye. He photographed women and men that had reached the respectable age of 100. His […]

Trendwatching

Meanwhile I’m very much looking forward to starting my degree in Trendwatching at Trendacademy. I have been interested in this field of study & business for a while now and thought it was high time to do something with it. I’m very curious to see where this path is going to lead me. {Ozan Mutlu Dursan photography}