Boekentip :: Bits, Bytes & Bewustzijn

Het begrip ‘verlichting’ duidt in het westen op een tijdperk waarin zich in de wetenschap en technologie een revolutie voltrok. In het oosten heeft het begrip ‘verlichting’ een totaal andere betekenis. Het betekent het doorgronden van de werkelijke aard van de mens en daarmee in verbinding staan. Ook gaat het oosten uit van eenheid met het bezielde universum en onze intelligente planeet. Maar het is de kunstmatige laag over de werkelijkheid, de technologie, die ons een spiegel voorhoudt. Want met betrekking tot de meest geavanceerde robots kunnen we ons de vraag stellen: “Zijn deze bezield, emotioneel en ontwikkelen ze bewustzijn?” Indirect impliceren we dat dit ze menselijk maakt. Dit is tevens het thema waar Yfke Laanstra in haar boek Bits, Bytes & Bewustzijn onderzoek naar doet. In dit boek staat de vergelijking tussen de mens als biologische computer tegenover de technologische computer centraal. Dit is een noodzakelijke vergelijking. Het leert ons namelijk de leegte te onderscheppen die we creëren als we blijven handelen vanuit het Transhumanistische gedachtegoed: de gedachte dat we de menselijke biologie moeten en kunnen overstijgen. Ik ben van mening dat deze beweging (computer)technologie inzet om ons ego te vergroten, niet ons welzijn. Want zonder bewustzijn handelen we automatisch […]

Photography: Anjès Gesink – Birds don’t cry

Birds don’t cry, small birdsuffering in a big city is a photography project and book by photographer Anjès Gesink in collaboration with André de Baerdemaeker, Ernest van der Kwast and Kees Moelike. It’s a book with portraits of birds that found their way to the Rotterdam bird sanctuary Vogelklas Karel Schot. The photo’s depict birds who are in need of a helping hand because they were in a difficult situation. They show the vulnerability of those small creatures that are totally surrendered to human hands and human mercy. They zoom in and allow us to look really close to these birds. How strange that these little beings still find their way in a big city and manage to survive and how sad that sometimes they don’t. These birds are a touch of innocence in an environment that can be brutal and in a way they also are meaningful for us as people living in that city. Because we are also vulnerable and the city can be alien for us too. Let’s look upon these small creatures a little more often and think twice before scaring away a pigeon. Beneath all the filth and sickness from the city there’s a shiny new bird that hopes to fly. […]